14. aprila 2017 v Za najmlajše od admin

plezanjeNajbolje je, da igro izvajamo zunaj. V okolici morajo biti drevesa, ograje, klopce ali podobni predmeti, ki so dvignjeni od tal, nanje pa mora biti otrok sposoben brez napora splezati ali skočiti. Vreme naj bo toplo, tla pa suha. Če imamo zadosti veliko notranjo površino, se igro lahko igramo tudi tam.

Otroci se po navodilih animatorja sprehajajo navadno, nazaj, po prstih ali tečejo. Ko animator zakliče „avioni“ se otroci hitro uležejo na tla z razprtimi rokami, na klic „poplava“ se hitro zatečejo na nekaj višjega, na klic „potres“ se stisnejo k steni ali drevesu, ko reče “požar” pa se začnejo plaziti po tleh. Pri tej igri načeloma ne gre za zmagovanje, da pa bo igra še bolj zanimiva, lahko dodamo nalogo za zadnjega, ki se reši pred posamezno nevarnostjo (naprimer pet počepov).