28. oktobra 2016 v Za najmlajše od admin

Igra Ljubljana, Zagreb, Beograd se igra tako, da nekdo od otrok pri steni miži in govori besede Ljubljana, Zagreb, Beograd. Drugi otroci pa stojijo nekaj metrov oddaljeni od njega in se mu med tem, ko on miži poskušajo čim bolj približati. Ko tisti, ki miži, izgovori besede Ljubljana, Zagreb, Beograd, se obrne okrog in pogleda, če se kdo od otrok premika. Če ugotovi, da je videl koga, ki se je premikal, mora to povedati na glas in tisti mora oditi nazaj na štartno mesto. Zmagovalec je tisti, ki se tistemu, ki miži, najhitreje približa, ne da bi ga ta opazil. Zmagovalec in tisti, ki je mižal, se zamenjata in igra poteka naprej.