29. aprila 2017 v Za najmlajše od admin

Število otrok pri tej igri je poljubno, priporočljiv pa je večji prostor ali igrišče, kjer se igra odvija.

Eden izmed otrok bo predstavljal mamo, in se postavi na eno stran prostora. Ostali igralci se v vrsti postavijo na drugo stran. Mati je s hrbtom obrnjena proti otrokom. Otroci nato sprašujejo mamo: „Mati, koliko je ura?“. Ta jim odvrne z različno količino živalskih krakov naprej ali nazaj (pet mišjih nazaj, dva slonja naprej, tri opičje naprej…). Če se mati med igro nenadoma obrne, morajo otroci nemudoma obstati kjer so. Če mati vidi, da se kdo premika, se mora ta igralec vrniti na začetno mesto. Zmaga tisti, ki mati prvi doseže, in jo sedaj zamenja.

Ura