8. novembra 2018 v Razno od admin

Dobro je, če smo na splošno v življenju motivirani za vse, kar moramo početi. Včasih pa je to kar težko. Lahko rečemo, da na to vplivajo številni dejavniki. V prvi vrsti je vsekakor pomembno, da smo zdravi in srečni. Šele nato smo lahko tudi primerno motivirani za svoje delo in tudi za kaj drugega. Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo, so številni, zdravje in sreča pa sta zagotovo eden od najbolj pomembnih.

Dejavniki motivacije na različnih področjih

Sicer pa se lahko dejavniki, ki vplivajo na motivacijo, delijo tudi glede na področje, o katerem je v danem trenutku govora. Zelo pogosto se govori o dejavnikih, ki na delovnem mestu vplivajo na motivacijo ljudi oziroma zaposlenih. Na tem mestu se zagotovo na prvo mesto postavlja plačilo, nagrade, pohvale in še kaj podobnega. Od vsega naštetega je v veliki meri odvisno, kako bo nek zaposleni motiviran na delovnem mestu. Prav tako je motivacija na delovnem mestu odvisna tudi od prostora, v katerem se dela, od vodstva in nenazadnje tudi od sodelavcev.

Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo življenja na našem domu, so lahko tudi številni. Če se bomo doma s svojimi bližnjimi oziroma s svojo družino dobro razumeli in se tudi pogovarjali ter sproti reševali probleme, bo naša motivacija hoditi domov veliko večja kot pa v obratnem primeru.

Težko bi našteli prav vse dejavnike, ki vplivajo na motivacijo. Vsekakor pa lahko še enkrat poudarimo, da sta sreča in zdravje človeka največje zdravilo, ki zdravi nemotivirane osebe, ki pa jih je na žalost kar nekaj.