12. maja 2017 v Razno od admin

Iskanje zaposlitve je zaposlitev za poln delovni čas in zahteva organizacijo in veliko vloženega truda. Iskanje zaposlitve je delo, saj zahteva naš čas in trud, uspeh pa je odvisen od naše priprave in dela, ki smo ga pripravljeni vložiti in ga vložimo.  Aktivnosti je potrebno načrtovati in biti pri izvajanju le teh dosleden. Uspešno iskanje zaposlitve oziroma prostih delovnih mest je spretnost, ki se je moramo naučiti. Pri tem pa je potrebno vložiti veliko časa in truda. Pri iskanju zaposlitve je zelo pomembno, da uporabljamo več metod iskana prostih delovnih mest hkrati, s čimer pa si povečamo možnost, da najdem svojo zaposlitev. Prav tako pa moramo biti vse čas iskanja aktivni in vztrajni.

Prosta delovna mesta v Sloveniji

Delo se vedno najde, tudi med recesijo, ali ga bomo našli pa je odvisno od metod iskanja zaposlitve, ki jih uporabljamo in pa tudi od tega kakšno delo smo pripravljeni sprejeti.

 

Iskanje zaposlitve je v večini primerov zelo težavno, saj je brezposelnih oseb več kot pa je prostih delovnih mest. Iskanje zaposlitve je za nekatere iskalce lahko tudi zelo stresno. Potencialna prosta delovna mesta so lahko nenehno na voljo, lahko pa pride do obdobja mirovanja, ko pa le teh ni na razpolago.

Iskanje zaposlitve na spletu

Zaposljivost pomeni nek pogoj za zaposlenost ter pomeni sposobnost ljudi, da med delovno kariero in v novih razmerah uspejo brez večjih težav pridobiti prosta delovna mesta za lastno preživetje. Zaposljivost pa so tudi karakteristike oziroma lastnosti delavca, ki ga ob njegovih tehničnih kompetencah delajo primernega za potencialnega delodajalca. Takrat, ko naletimo na problem zaposljivosti, je ta predvsem v slabših razvitostih lastnosti osebe. Na vse bolj tveganih trgih dela je navzoča vrsta ranljivih skupin, ki pa imajo s tem največje težave, in jih to ovira pri iskanju zaposlitve. Med njimi so predvsem mladi, tisti ki so še delovno neizkušeni prvi iskalci zaposlitve, starejši, nižje izobraženi, preozko kvalificirani, invalidi, tujci…