8. marca 2020 v Razno od admin

Mehke veščine, kot sta komunikacija in timsko delo, so tiste, ki naredijo dobrega vodjo, nadrejenega, sodelavca ali kandidata za delovno mesto. Mehke veščine je v primerjavi s trdimi težko definirati in se jih je v klasičnem izobraževanju tudi težje naučiti. Med trde veščine uvrščamo  specifična poklicna znanja, medtem ko mehke veščine izražajo naš odnos do soljudi in s tem tudi sodelavcev. Od njih je odvisno, kako se bomo ujeli s timom in kako bomo funkcionirali v delovnem okolju. Bolj kot jih obvladamo, produktivnejši smo in več lahko doprinesemo skupnim ciljem in uspehom. Lažje rešujemo konflikte in delujemo v stresnih situacijah ter se prilagajamo spremembam. Vodja, ki ga odlikujeta timsko delo in učinkovito komuniciranje, bo pri sodelavcih vzbudil občutek pripadnosti in zaupanja. Zaposleni se bodo v takem podjetju dobro počutili in vlaganje vanje se bo obrestovalo – v obliki večje kreativnosti, inovativnosti in sodelovanja, kar bo vodilo k še več poslovnim uspehom.

S timskim delom lahko premagamo številne izzive

Tim je organizirana skupina članov, sodelavcev s točno določenimi nalogami, ki dosegajo skupne cilje in si prizadevajo za čim boljše rezultate. Tim je lahko sestavljen iz posameznikov s specifičnimi znanji in veščinami, ki prihajajo iz različnih strok. Sodelavci v timu dosežejo več, kot bi dosegel en posameznik, saj delujejo v organiziranem procesu, kjer si porazdelijo naloge, na primer glede na svoje spretnosti. Timsko delo je lahko zelo dragoceno tudi takrat, ko moramo v podjetju poiskati informacije, zbrati ideje ali najti najustreznejšo rešitev za nek problem.

Komunikacijske veščine in timsko delo v uspešnih podjetjih

Pomagamo vam izboljšati komunikacijske veščine

V podjetju OK Consulting se zavedamo, da je vodenje tima prav poseben izziv. Vodja mora pravilno koordinirati in organizirati različne osebnostne in poklicne profile. S pomočjo mehkih veščin mora nenehno skrbeti, da je komunikacija med zaposlenimi učinkovita in hkrati sproščena ter da je ekipa usmerjena k skupnim ciljem. Znati mora vzdrževati visoko raven motivacije med sodelavci in reševati konfliktne situacije. Poleg tega se mora znati pogajati in sprejemati odločitve. V srednjih in velikih podjetjih velikokrat prihaja do težav v komunikaciji, zlasti zato, ker se med zaposlenimi pojavljajo izkrivljene informacije, ki so posledica ne dovolj jasnega, odprtega ali ustreznega načina komuniciranja. Pomagali vam bomo odkriti »šibke točke« v komunikaciji znotraj vašega podjetja in oblikovali celostno rešitev, ki bo vašo organizacijo zajela tako sistemsko kot na ravni posameznika. Zavedamo se, da je izboljšanje komunikacijskih veščin zahtevna naloga, če nam ne stoji ob strani učitelj, mentor ali izkušen strokovnjak, ki ima poglobljeno znanje s področja psihologije. Če se tega lotite sami, denimo s prebiranjem literature, lahko izgubite veliko dragocenega časa in energije, ki bi ga lahko sicer vložili v poslovanje. Izkušen zunanji strokovnjak vam lahko pomaga odkriti vaše skrite potenciale in vas nauči, kako postati boljši vodja ter vas spremlja in spodbuja na tej poti.

Ponujamo individualno rešitev glede na vaše potrebe

Ekipa OK Consulting je tim predanih strokovnjakov, ki ponujamo celostno rešitev za izboljšanje mehkih veščin v podjetjih. Svetujemo vam, kako izboljšati timsko delo, komunikacijo, medosebne odnose in prodajne veščine. Rezultat našega dela je, da postanejo zaposleni med seboj bolj povezani, zadovoljnejši in stremijo k uresničevanju istih, skupnih ciljev. V podjetju OK Consulting ponujamo rešitev po meri, ki je namenjena večanju vodstvenih kompetenc v podjetjih, razvoju njihove organizacije, izbiri kadrov, iskanju kadrovskega potenciala ter reševanju izzivov, ki se pojavljajo v posamezni organizaciji. Smo organizacijski psihologi, ki dajemo prednost človeškemu stiku in se posvetimo tako posamezniku kot timom ter celotni organizaciji v vašem podjetju. Kontaktirajte nas in svetovali vam bomo, katera rešitev je najprimernejša glede na specifike vašega podjetja. Ponujamo različne storitve, med njimi: timski coaching, moderiranje procesov tima, delavnice za uspešno timsko delo, individualno svetovanje, s pomočjo katerega boste izboljšali svoj lastni osebnostni potencial in način spoprijemanja s stresom, težavami, konflikti ipd.

Komunikacija in njene veščine

Komunikacija med zaposlenimi je pomembna za vaš poslovni uspeh

Nobena uspešna športna ekipa ne bi zmagovala in osvajala lovorik, če ne bi igralci (so)delovali v timskem, konstruktivnem duhu, ki je usmerjen k skupnim ciljem. Tako je tudi z vašimi zaposlenimi – če želite uspešen tim, s katerim boste dosegali številne poslovne uspehe, morate poskrbeti za to, da bodo vaši »igralci« motivirani in imeli občutek pripadnosti svoji »ekipi«. Da bi to dosegli, je pomemben način, kako z njimi komunicirate kot vodja in kako znate poskrbeti za to, da bo tudi komunikacija med zaposlenimi učinkovita. V podjetju OK Consulting vas naučimo, kako izboljšati interno komunikacijo v podjetju. Naučimo vas, kako pravočasno opaziti skrita trenja ali morebitno nezadovoljstvo med zaposlenimi ter ustrezno reagirati. Z našim znanjem, ki vam ga predamo, vam pomagamo pri poglabljanju vaše čustvene inteligence, kar vam bo omogočilo, da se s svojim timom pogovarjate sproščeno, da so vaša navodila jasna, da veste, kdaj je čas za pohvalo in da ima lahko tudi graja pozitiven učinek, če je le izrečena na pravilen način. S pomočjo dragocenega znanja naših psihologov vam bomo pomagali oplemenititi vaše vodstvene sposobnosti, korenito izboljšati komunikacijo v podjetju ter zgraditi odličen in utečen tim, s katerim boste dosegali poslovne uspehe.