24. februarja 2017 v Razno od admin

Odpravnina za določen čas pripada, ko je zaposlena oseba sklenila pogodbo o zaposlitvi.

Glede na to kakšna je delovna doba oziroma kakšen je sklenjen čas pogodbe, se spreminja odpravnina za določen čas. Zaposlitev za določen čas pomeni delo, ki traja določen čas zaradi narave dela, gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, delo zaradi potreb povečanega obsega dela ter v raznih drugih primerih. Zaposlitev za določen čas lahko traja največ dve leti. V tem časovnem obdobju je lahko sklenjenih več pogodb o zaposlitvi za določen čas. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za dobo eno leto ali manj je odpravnina za določen čas manjša kot v primeru zaposlitve sklenjene za obdobje več kot letno dni. Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za dobo leto dni ali manj je delavec upravičen do odpravnine v višini petine osnove za odmero.

Osnovo, po kateri se izračuna odpravnina za določen čas je povprečna mesečna plača za zaposlenega za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev ali iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas daljši kot leto dni je odpravnina za določen čas petina osnove povečana za sorazmerni del odpravnine za vsak mesec dela. Delavcu odpravnina za določen čas ne pripada, ko mu je prenehala pogodba sklenjena na osnovi nadomeščanja začasno odsotne osebe z dela, ko je sklenil pogodbo o zaposlitvi za opravljanje sezonskega dela, ko je šlo za opravljanje javnih del ter, ko so bile dodatno uvedene različne spremembe delovnega razmerja. Tak primer je sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas v trajanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Enako delavcu ne pripada odpravnina za določen čas , ko ne sprejme ponudbe delodajalca za ustrezno delo za nedoločen čas po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Preberi več