20. maja 2020 v Razno od admin

Goljufije so prisotne vedno in povsod. Pravijo, da priložnost dela tatu, tako tudi priložnost odkrije goljufe. Pri starem načinu to znajo privlačiti prav potni nalogi. Ponarejanje teh je marsikomu domače. Stroške je nemalo delavcev prikazalo tako, da so bili višji kot v resnici. Včasih so se potni nalogi napisali, a sploh niso opravili službene poti. Podjetje Špica pa je našlo rešitev, ki to onemogoča. Z modulom potni nalogi laganje ni več mogoče. Tudi organizaciji je onemogočeno, da bi skušala kar koli pridobiti na račun teh. Poštena institucija, ki želi dobro poslovati, pa bo skrbela, da so izpolnjeni vestno in natančno. Vodilnemu osebju bo napredna tehnologija in sistemi dovoljujejo nazoren pregled nad početjem zaposlenih.

Potni nalogi preprosti za upravljanje

Drugim oddelkom pa je Špica zagotovila, da potni nalogi olajšajo delo. Ko posameznik odda vlogo in nato vnese vse zahtevane podatke, je računovodstvo obveščeno o tem. Prejme obvestilo, da se morajo izplačati. Obračun je zato, ker imajo vse informacije na enem mestu, učinkovit in hiter. Nadrejeni bodo posebej zadovoljni, ko se bodo zavedali, da je možnost napak izjemno zreducirana. Včasih se pa lahko zgodi, da pride do nepričakovanih dogodkov. Lahko se v zadnjem trenutku spremeni lokacija. Mogoče je tudi, da se službene obveznosti zavlečejo. Ti potni nalogi dovoljujejo vnos sprememb. Stroški se lahko dodajajo tudi sproti.

Potni nalogi so preprosti za upravljanje

Potni nalogi – aplikacija sama naredi izračun

Delavec lahko izbere tip prevoznega sredstva, koliko kilometrov se bo naredilo do cilja in kako dolgo bodo obveznosti trajale. Že po vnosu bodo izračunani kilometri in polni ter znižani stroški. V aplikacijo bo posameznik po opravljeni poti vložil vsa potrebna dokazila. Ta lahko naloži v različnih formatih, kot so .doc, .pdf, .jpg in še več. Čas lahko učinkovito uporabi in poveča natančnost tako, da že sproti vnaša podatke. Vsi lahko imajo priloženo tudi spremljajoče poročilo. Urejenost, da je vse na enem mestu, prihrani čas vsem, ki se jih tičejo potni nalogi.