19. decembra 2021 v Razno od admin

Kot managerski vodja ste vsak dan povrženi 1000 odločitvam. Nekatere so manjšega pomena, spet druge so izrednega pomena za vaš posel. Zdaj lahko del bremena prepustite računovodstvu, ki bo za vas opravilo kontroling. Naloga računovodje je navsezadnje pretvarjanje surovih finančnih informacij v učinkovito in primerno poročilo, kjer se razkrivajo indikatorji uspešnosti in ozka grla poslovanja (stroški in nepotrebne investicije). Več o tem si lahko preberete tukaj. Na ta način se lažje oblikujejo poslovne strategije, začrtajo načrti in operativni plani. Kontroling ne vključuje samo birokratskega dela, ampak gre za pomemben proces pridobivanja potrebnih uvidov in identificiranje področij za izboljšave. Več pa sledi v nadaljevanju.

Kontroling je vaša desna roka pri sprejemanju poslovnih odločitev

Moderna podjetja vse večjo težo dajejo tudi računovodstvu. V preteklosti je ta oddelek opravljal predvsem birokratska, administrativna dela (vodenje izplačila plač, oblikovanje državnih poročil), danes pa je njegova vloga tudi svetovalna. Podjetjem kontroling pomaga pri zniževanju stroškov, izogibanju prekoračite davčnih osnov … Na ta način lahko manager sprejme boljše poslovne odločitve, ki slonijo na realnih informacijah in ne na »občutkih«. Odločitve morajo biti racionalne, hitre in natančne. Hiter pretok informacij in vedno spreminjajoč se svet namreč ne dopušča prostora za napake. Računovodstvo v sklopu svojih nalog pomaga pri načrtovanju pomembnih aktivnosti in svetuje glede na pretekle trende investicij in stroškovnih vzorcev.

Managerski vodja ima odgovorno delo - izdelava poročil.

Tukaj sprejemajte odločitve, podprte z realnimi informacijami

Olajšajte si svoje poslovanje in se odločite za pravilne akcijske načrte. Nič več se vam ne bo treba ukvarjati z mislimi, ali ste sprejeli pravilno odločitev. Prepustite delo strokovnjakom, vi pa se osredotočite na pomembnejše stvari, kot je zasnova strateškega načrta, oblikovanje vizije ali načrtovanje najnovejšega teambuildinga. Vaša finančna situacija se lahko opazno poboljša, nič več ne boste prepuščeni sami sebi, ampak boste imeli vedno sveže informacije pri roki. Kakovostna podpora in deljenje odgovornosti za pridobivanje pametnih uvidov sta samo dve prednosti, ki jih prinaša kontroling. Zadovoljni pa ne boste samo vi temveč tudi vaši zaposleni.