2. avgusta 2014 v Sponzorji od admin

V Republiki Slovenije imate možnost sklenitve obveznega in dodatnega zavarovanja. Obvezno zavarovanje vam prinese le delne zdravniške storitve brez plačila, če pa imate sklenjeno oba tipa zavarovanja pa ste s tem opravičeni plačila večine zdravstvenih storitev, ki so zelo drage.

Z sklenitvijo dodatnega zavarovanja ste upravičeni do veliko zdravstvenih storitev kot so recepti, zdravila, zobozdravstvene storitve, fizioterapije, prevozov z rešilnim vozilom, zobne protetike, operacij in še mnogih drugih zdravstvenih uslug, dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti.

Šolski otroci, dijaki in študentje so v Sloveniji opravičeni plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sklenitev zavarovanja je smiselna ob dopolnjenem 26 letu starosti, ob prvi zaposlitvi, ob prenehanju statusa dijaka ali študenta, ob odprtju s.p.-ja, če na novo postanete državljan RS in še v nekaterih drugih primerih. V teh primerih namreč postanete zavezanci za doplačila zdravstvenih uslug.

Dodatno zavarovanje vam prinese številne ugodnosti za plačilo manj kot 30€ mesečno. Večina zavarovalnic ima dokaj enotne cene, razlike pa so le v centih, zato se odločite za zavarovalnico, ki vam je ljubša. Omenjeno zavarovanje lahko sklenete na centrih za zdravstveno zavarovanje, v zadnjem času pa se je uveljavilo tudi sklepanje dodatnega zavarovanja prek spleta.

Na spletni strani E-zavarovanja vam nudijo možnost sklenitev omenjenega zavarovanja, kot tudi sklenitev nekaterih drugih zavarovanj in življenjskega varčevanja. Če želite več informacij si oglejte njihovo spletno stran, tam so vam na voljo odgovori na vsa pogosta vprašanja in tudi obrazec, preko katerega enostavno sklenete zavarovanje. Če ponudbe redno spremljate pa ste lahko deležni tudi nekaterih ugodnosti in celo akcije. Če vas obdajajo dvomi, ali je dodatno zavarovanje za vas potrebno vam svetujem obisk spletne strani podjetja, tam si preberite tekste na to temo in se nato odločite.