5. avgusta 2015 v Sponzorji od admin

Psihoterapija ima v družbi mnogo različnih definicij, katera je prava pa bi težko rekli, saj je psihoterapija izredno širok pojem. Najbolj široka definicija bi bila ta, da psihologija poizkuša spremeniti pacientovo vedenje oz. mišljenje s pomočjo različnih metod, v bistvu gre za zdravljenje »duše«.

Psihoterapija je za vas primerna če imate različne težave, fobije, depresijo, se počutite osamljeno, ne sprejemate svoje spolne identitete in podobno. Vsakdo se v življenju znajde pred različnimi ovirami, te so lahko telesne, duševne in podobno, psihoterapija pa je lahko precej učinkovito orodje kako se teh težav rešiti. Nekatere težave lahko rešimo sami, spet drugih pa ne. Pogovor je vsekakor eno izmed najbolj učinkovitih orodij za reševanje takih problemov, a težave v življenju so lahko velikokrat prezahtevne in jim naši prijatelji niso kos.

Če bi psihoterapijo dobesedno prevedli gre za zdravljenje duše. Seveda tu duše ne zdravimo z zdravili, temveč s pogovorom in pravim medsebojnim odnosom. Dober psihoterapevt vam bo znal svetovati, nudil vam bo varnost, občutili pa boste to, da mu lahko popolnoma zaupate. Pacient in psihoterapevt sta kot zaveznika. Že Sigmund Freud, ki bi ga lahko okronali kot očeta moderne psihoterapije je podal definicijo in sicer »psihoterapija je zdravljenje s pogovorom«.

Psihološka pomoč je sicer velikokrat stigmatizirana, vendar samo od tistih, ki je ne razumejo. Seveda pa vsa psihoterapija poteka pod strogo določenimi etičnimi načeli. Vedenje terapevta kontrolirajo različni etični kodeksi postavljeni na mednarodni ravni. Terapevti se držijo teh načel, na prvem mestu pa je seveda interes njihovih klientov.