9. novembra 2012 v Sponzorji od admin

Ko načrtujemo streho je pomemben načrt, kritina, ki je ustrezno izbrana in pa seveda pravilna vgradnja strešne izolacije, pravilna izvedba in seveda primerno vzdrževanje. Kritina mora biti ustrezno izbrana, pri tem pa moramo upoštevati naslednje tri dejavnike : arhitektura objekta, podnebne razmere in ekonomičnost. Najpomembnejša podnebna dejavnika, ki definitivno vplivata na ostrešje in tudi samo izbiro kritine sta sila vetra in obtežba snega.

Sama kritina je izdelana iz zelo različnih naravnih in umetnih materialov. Najpogosteje so uporabljeni naslednji :

 • žgani izdelki iz gline
 • nežgani izdelki (betonski strešniki, azbestnocementni izdelki)
 • naravni kamen
 • rastlinski materiali (skodle, deske, slama…)
 • bitumenski izdelki ( strešna lepenka, bitumenski premazi in prevleke, varjeni bitumenski izolacijski trakovi
 • pločevine različnih materialov (črna, pocinkana, cinkova, bakrena, svinčena)
 • steklo (armirano steklo, steklene prizme)
 • plastične mase v obliki folij

Glede na različne materiale poznamo tudi različne vrste kritin, katerih lastnosti v kombinaciji z zgoraj naštetimi materiali vplivajo na objekt in odločajo o tem, katera kritina bo za zaščito ostrešja najprimernejša.

Strešne obrobe

Strešne obrobe služijo estetskemu in funkcionalnemu zaključku strehe. Strešne obrobe poznamo v več vrstah :

 • zidne obrobe – namestimo jih na prehodih med streho in steno objekta in jih polagamo na opaž ali letve
 • zaključne ali vetrne obrobe – namenjene za namestitev na čelni strani strehe ali na robu objekta, lahko so enodelne, dvodelne ali tridelne
 • dimniške obrobe – odvisne od naklona strehe, kritine in položaja dimnika
 • dilatacijske obrobe – nameščajo se na stiku dveh objektov
 • protipožarna obroba – loči dva sosednja objekta in varuje pred prenosom požara z enega na drugega

Kvalitetne kritine in strešne obrobe vam ponujajo v podjetju Majde.