21. februarja 2012 v Sponzorji od admin

Velikokrat se zgodi, da kaj potrebujemo pa tega ne najdemo v navadnih trgovinah, ali pa je vse že razprodano. Takrat se ozremo še na oglasnik in pregledamo male oglase. Mali oglasi, ki so na spletu objavljeni nam velikokrat olajšajo najdbo prave stvari, saj lahko hitro ugotovimo, v katerem malem oglasu se nahaja stvar, ki si jo želimo kupit. Ne gre zgolj za potrošniško mrzlico in kupovanje direktno iz oglasnikov, ampak imajo mali oglasi med drugim tudi večji pomen. Malim oglasom se pripisuje vloga učinkovitega sredstva za prodajo katerekoli stvari. Najpogosteje se preko malih oglasov prodajajo avtomobili, računalniška oprema, oblačila in obutev, televizije, DVD predvajalniki, igralne konzole, pripomočki za športno udejstvovanje, fitnes oprema, dodatki za avtomobile, prehranska dopolnila, pohištvo, ki se ga ne potrebuje več in lahko tudi storitve, ki jih ponujajo zasebniki, to so posamezniki, ki ali so samostojni podjetniki ali pa zgolj obrtniki, ki lahko kakšno malenkost postorijo in vam tako, proti plačilu seveda, olajšajo življenje. Sedaj se je uveljavil tudi trend, da se preko malih oglasov v oglasniku pojavljajo tudi nepremičnine, ki so naprodaj. Iz vsega tega vidimo, da gre za fenomen, ki je konstanten, kar pomeni, da imajo mali oglasi izjemno veliko vlogo in neprekosljiv vpliv na vse stvari, ki se tičejo civilne sfere v katero država načeloma ne posega in daje oblastne vzvode, za avtonomno odločanje v roke posameznika, ki se potem v skladu z ustavo odloči kako bo ravnali in kakšne pogoje bo zapisal v pogodbo, če se ga kontaktira iz naslova malega oglasa, ki ga je objavil v oglasniku, če se je sploh v tem primeru odločil za to, da se sklene pisna pogodba in ne ustna. Za nepremičnine je obligatorna in nujna sklenitev pisne pogodbe, vse ostale pogodbe, ki niso bile sklenjene na pisen način bodo v tem primeru obveljale za nične in dolžnik ne bo zavezan upniku za nič, prav tako pa upnik ne bo mogel tožiti dolžnika, ker mu le ta ni plačal za nepremičnino, saj nista sklenila pisne pogodbe, ki je edina veljavna v tem primeru. Ta nična pogodba, ki sta jo posameznika sklenila pa ne more konvalidirat, če postane eden izmed razlogov, da je bila nična tak, da omogoči, da bi bila veljavna, prav tako pa ne more postat veljavna, če odpade razlog zaradi katerega je bila neveljavna, kar pomeni, da nenapisana pogodba, ki je bila sklenjena ustno za nepremičnino ne more postati veljavna, če se naknadno napiše pisna pogodba, ampak bo imela pravne učinke samo ta naknadna pisan pogodba od katere naprej se bo smatralo, da je pravni posel s pravnimi učinki glede nepremičnine veljaven.