29. marca 2014 v Sponzorji od admin

Voda je osnovni vir življenja. Njena uporabnost je raznovrstna. Vsi jo pijemo, z njo pripravljamo hrano, potrebujemo jo za osebno higieno, čiščenje, pranje, zalivanje in še za marsikaj. Voda je največje človeško bogastvo. Brez vode ni življenja.

Iščete kvalitetno vodo inštalatersko storitev? InstalViler podjetje vam lahko nemudoma priskoči na pomoč.

Vodovodne inštalacije so za vse zgoraj našteto nujne. Poraba vode v gospodinjstvu je zelo velika. Povprečno znaša poraba od 150 litrov do 250 litrov vode na osebo na dan. Od te porabe zaužijemo 2 – 4 litre vode in vse ostalo porabimo za druge namene. Vsa voda, tudi tista, ki jo uporabljamo za osebno higieno ali za čiščenje mora biti neoporečna. Zato,vse vodovodne inštalacije morajo ohraniti neoporečnost vode.Potrebno je paziti na sestavine vode, kako te sestavine vplivajo na cevi, kolikšna je prisotnost klora, različnih snovi,… Vodovodne inštalacije potrebujejo tudi odtočne cevi. Po teh cevih se pretaka onesnažena voda in ta voda vsebuje zelo veliko različnih snovi, ki tudi lahko poškodujejo odtočne cevi.

Pred postavitvijo vodovodne inštalacije je potrebno izdelati dober načrt prostorov. Sanitarni prostori naj se nahajajo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji. Potrbno je paziti, da bo čimmanj cevi, razdalje morajo biti čimkrajše. S tem porabimo tudi veliko manj materiala. Imeti je potrebno kratke razdalje, ker tako veliko bolj zanesljivo deluje sistem in tudi morebitna popravila so veliko bolj enostavna.

Proizvajalci bodo znali svetovati in potrebno je poslušati njihove nasvete. Vsaka instalacija je zelo pomembna. Postaviti jo je potrebno brezhibno.