12. novembra 2012 v Sponzorji od admin

Rastlinske čistilne naprave, so naprave, ki na ekološki in naraven način čistijo odpadne vode. Rastlinske čistilne naprave sestavljajo gredice, ki so postavljene v vodi ena za drugo. V teh gredicah so posajene močvirske rastline, ki so v kombinaciji s primerno naravno mikrofloro sposobne očistiti vodo. Rastlinske čistilne naprave iz vode odstranjujejo organske snovi, spojine dušika, fosforja, težkih kovin in druge strupene snovi iz odpadnih voda. Zelo učinkovito zmanjšujejo število fekalnih in drugih bakterij. Primerne so za čiščenje domačih odplak in odpadne vode iz živinoreje, pa tudi za industrijske odpadne vode. Poznamo dve vrsti rastlinskih čistilnih naprav, to so takšne s površinskim in podpovršinskim tokom vode. Rastlinske čistilne naprave s površinskim tokom vode potrebujejo za enako moč čiščenja večjo površino kot podpovršinske, prav tako pa je oteženo njihovo delovanje pri nizkih temperaturah, ko voda zmrzne. Delovanje rastlinske čistilne naprave je kombinacija fizikalnega, kemijskega in biološkega čiščenja. Vodo naprava očisti za najmanj 85 odstotkov, pogosto pa je procent čiščenja višji.

Več: http://www.cistilnenaprave.si/rastlinske/.

Hišne čistilne naprave

Hišne čistilne naprave so naprave za obdelavo odpadnih voda in imajo zmogljivost čiščenja manjšo od 2.000 PE. Hišne čistilne naprave se uporabljajo predvsem za čiščenje iz gospodinjstev, manjših gostinskih in gospodarskih objektov, stanovanjskih blokov… Hišne čistilne naprave so namenjene za območja, kjer ni javnih kanalizacij, in tam omogočajo čiščenje odpadnih komunalnih voda iz kopalnic, stranišč, pralnih in pomivalnih strojev. Hišne oziroma male čistilne naprave za 5 PE stanejo od 3.000€ naprej (odvisno od moči, velikosti in proizvajalca). Hišne čistilne naprave se odlikujejo po visoki stopnji čiščenja.