20. oktobra 2012 v Sponzorji od admin

Vsaka pravna oseba, ki je prezadolžena, torej insolventna, kar pomeni dolgoročno plačilno nesposobna, lahko vloži predlog za stečajni postopek. Pravni svetovalci pripravijo in vložijo predlog za začetek stečajnega postopka. Cena pomoči pri celotnem postopku osebnega stečaja je približno 150€.

Stečaj se vloži v primeru insolventnosti dolžnika. Pravni svetovalec vam pripravi poročilo o vašem premoženju. To poročilo je potrebno overiti pri notarju. Nato se vloži vlogo za brezplačno pravno pomoč. Predlog za uvedbo stečajnega postopka vam oblikuje in pošlje na sodišče pravni svetovalec. Stečajni postopek sicer lahko traja od dveh do pet let. Če stranka izpolnjuje pogoje, sodišče izda sklep o odpustu obveznosti.

Kakšni pa so pogoji za odpust obveznosti? Kadar je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kazniva dejanja proti premoženja, ki še ni izbrisano; če je prevzemal nesorazmerne obveznosti; če dolžnik ne posreduje stanja svojega premoženja sodišču; če se dolžnik ne drži omejitev svoje poslovne sposobnosti ter če ne išče dela in podobno. Pomoč si lahko poiščete tu: http://www.pravnapomoc.si/osebni-stecaj/, kjer vam bodo svetovali in predstavili različne poti.