20. oktobra 2012 v Sponzorji od admin

Sledimo priporočeni vrednosti v spodnji tabeli (npr. 25cm), če imamo na primer slabo izolirano mansardo (npr. 10cm) v klimatskih pogojih osrednje Slovenije, računamo porabo energenta za povprečno veliko mansardo. Ugotovimo naslednje:

deklarirana toplotna prevodnost λ potrebna debelina za minimalne zahteve po PURES 2 – U=0,20 W/m2K potrebna debelina za pogoj trenutnega razpisa za subvencijo –

U=0,18W/m2K

potrebna debelina za doseganje priporočenih vrednosti –

U=0,15 W/m2K

Unifit 032 0,032 W/mK 16 cm 18 cm 22 cm
Unifit 035 0,035 W/mK 18 cm 20 cm 24 cm
Classic 040 0,040 W/mK 20 cm 24 cm 28 cm

Za slabo izolirano mansardo znašajo izračunane transmisijske izgube 31,00 kWh/m2 , v litrih -3,1l/m2. Pri dobro izolirani mansardi pa so transmisijske izgube 12,24 kWh/m2, kar je pretvorjeno v litre – 1,2l/m2. Razlika, ki nastane je 1,9 l/m2 na sezono.

Pri povprečno veliki mansardi s slabo izolacijo (150m2) je poraba 465 l kurilnega olja, pri dobro izolirani mansardi pa 183 litrov kurilnega olja. Samo za mansardo je tako razlika 282 litrov na sezono in to samo zaradi dodatne izolacije mansarde. Če to pretvorimo v denar to znaša 264 EUR prihranka na sezono.

Ko kupujemo dodatno izolacijo, v našem primeru 15cm, ta stane 852 EUR, kar pomeni da se nam denar povrne v 3,2 letih. V naslednjih letih življenja objekta pa ta investicija prinaša čisti dobiček, isto velja za primere zadnjih plošč proti neogrevanim podstrešjem. Ni nam potrebno omenjati slabših oz. ekstremnejših razlik, saj se v detajlih razlikuje vsak primer zase.

Moramo poudariti da tu gre za poenostavljen izračun, ki ne upošteva vseh detajlov, vendar končen rezultati ni veliko drugačen.

NAJPOMEMBNEJŠI JE VPLIV NA ZDRAVJE

in tehnične lastnosti! Je poudaril dolgoletni izvajalec suhomontažerskih del, ko smo ga vprašali kaj je najpomembnejše pri izolacijskih materialih za investitorje. Namreč ni vseeno kakšno mikroklimo smo ustvarili in kakšen zrak vdihavam, saj gre za notranje prostore.

Volna nove generacije Knauf Insulation (Ecose Technology), ne vsebuje več fenol formaldehidnih veziv, ampak bio veziva in je zato bolj prijazna uporabnikom saj izboljšuje kakovost zraka v bivalnem prostoru, hkrati pa je tudi bolj prijazna za vgrajevanje. Material je bil dobro sprejet pri investitorjih in izvajalcih ravno zaradi teh lastnosti.

Pomembno za izvajalce

Vse več je ljudi, ki jim ni vseeno kakšen material bodo imeli vgrajen v hiši in kako je le – ta proizveden. Ob vgrajevanju izolacije namreč ni neprijetnega draženja in srbenja kože, temveč je material bolj prijeten, so bile besede izvajalcev, ki jim je material zelo blizu predvsem zaradi tega ker : ne draži kože, prijeten za rokovanje in lahko rezljiv.

Pomembno za graditelje

Najbolj pa seveda material cenijo graditelji, ravno zaradi tega, ker je material narejen na osnovi bio veziv, saj je certificirana lastnost, da izboljšuje kakovost zraka v bivalnem prostoru. Vprašani so nam zatrdili, da odločitev za nakup izolacije ni bila težka, saj jih je izčrpna predstavitev izolacijskih materialov Knauf Insulation prepričala, da je to prava izolacija za njihovo hišo in njihovo vizijo bivalnega okolja.

Pomembno za vse

Učinki izolaciji so bili takoj zaznavni, saj je poleti v hiši prijetno hladno, pozimi pa toplo. Pozna se tudi zmanjšana poraba kurilnega olja čez sezono. Material tudi ugodno vpliva na počutje v objektu, če pa smo izbrali še prave izolacijske izdelke pa se nam tudi denarni vložek pozitivno vrača. Obenem pa boste ob izbiri Knauf Insulation (ECOSE Technology) bivali z dobrim občutkom, da ste dali svoj delež k varovanju okolja.

Toplotna izolacija