8. julija 2013 v Sponzorji od admin

Dopolnilno zavarovanje krije stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih obvezno zavarovanje v celoti ne pokrije. Dopolnilno zavarovanje je osnova za ostala zdravstvena zavarovanja. Pomembno je, da se zavedamo dejstva, da je v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je obvezno za vse državljane ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, dijakom , študentom do dopolnjenega 26. leta starosti in samo pri nekaterih boleznih in stanjih. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne prinaša nikakršnih dodatnih zdravstvenih pravic, temveč prinaša delno plačilo za že obstoječe zdravstvene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zavarovanje lahko na dokaj enostaven in predvsem na kratek način sklenemo pri kateri izmed slovenskih zavarovalnic. To lahko storimo vsi, ki še nimamo urejenega, pa tudi tisti, ki ga že imate in želite plačevati nižjo premijo zavarovanja. Pozorni morate biti predvsem študenti saj je treba dopolnilno zavarovanje skleniti v roku enega meseca po poteku statusa, oziroma, ko ste dopolnili 26. let.

Dopolnilno zavarovanje je priporočljivo skleniti v roku enega meseca odkar postanemo zavezanci za plačilo. To je v že omenjenem prenehanju statusa, dopolnjenih 26 let, ob prvi zaposlitvi in, če še dopolnilnega zavarovanja nimamo urejenega. Če si v tem času zavarovanja kljub vsemu ne uredimo, nas čaka zakonsko določena čakalna doba, ki traja tri mesece. To v praksi pomeni, da bomo morali premijo plačevati tri mesece preden lahko koristimo ugodnosti dopolnilnega zavarovanja. V tem obdobju vsa doplačila za zdravstvene storitve, medicinske pripomočke in zdravila plačamo sami. Če je obdobje nezavarovanosti daljše od enega leta, zakon predpisuje 3 odstoten pribitek na premijo za vsako nezavarovano leto. Dopolnilno zavarovanje potrebujemo saj bi morali v nasprotnem primeru doplačati za področje vseh zdravstvenih storitev vključno s storitvami in nastanitvami v bolnici, zdravilišču, vsa zdravila s pozitivne liste napisane na recept, pa tudi reševalne prevoze.

Zavarovanje za vas poiščite na tej spletni strani