16. septembra 2016 v Fantovščina od admin

Bodoči ženin na svoji fantovščini dobiva različne naloge, ki jih mora uspešno opraviti. Ena izmed teh je izjemno zabavna, pri kateri mora ženin pravzaprav le sodelovati. Prijatelji mu zavežejo oči in ga privežejo na primer za drevo. Eden od povabljenih mu pove, da ga bodo sedaj pobrili po nogah. Nato drugi prinese motorno žago, na kateri ni verige, s  katero se vse bolj približuje ženinu. Situacija postaja vse bolj napeta, saj ženin navadno zares misli, da ga bodo prijatelji zares začeli briti z motorno žago. Igra izzove izjemno veliko smeha, zlasti pri prijateljih, ki opazujejo ženinovo nervozo, saj ni prepričan, kaj se zares dogaja.