22. maja 2010 v Abraham, Dekliščina, Fantovščina, Igre na zabavi, Rojstni dan od admin

Za igro asociacij ne potrebujemo pripomočkov, zato je primerna za kadarkoli. En igralec začne in pove besedo, naslednji za njim pove drugo besedo, ki ga asociira na prvo. Mora pa biti povezana z njo. Krog se prekine, ko nekdo ne ve besede, ali ponovi že povedano. Npr. igralec 1 reče “hiša”, igralec 2 nadaljuje z “okno”, igralec 3 “steklo”…

Da je bolj zanimivo se lahko igra točkuje ali pa omeji na neko določeno temo, da je malo težja. Nagradimo lahko najboljšega ali kaznujemo najslabšega igralca.