1. avgusta 2011 v Igre na zabavi, Rojstni dan, Za najmlajše od admin

Otroci postavijo na sredo igrišča »kozo«, to je manjši kamen na večjem kamnu. Na robu igrišča potegnejo črto, za to črto se postavijo v vrsto tisti, ki bodo kozo zbijali, vsak ima v roki en kamen. Eden izmed otrok je pastir, ki se giblje prosto v oddaljenosti  približno en meter od koze. Igralci mečejo po en kamen po vrsti in poskušajo zadeti (zbiti) kozo. Če se komu posreči podreti kozo, jo mora pastir znova postaviti. Kamen, ki ga je igralec vrgel, obleži na igrišču. Če pa igralec koze ne zadane, se poskuša prebiti do kamna in tvega, da bi ga pastir udaril. V primeru, da ga pastir udari, si zamenjata vlogi. Igralec mora čim prej prijeti svoj, na tleh ležeči kamen. Kakor hitro se ga dotakne, je varen pred pastirjem. Varen je samo toliko časa dokler je kamen na tleh, potem pa ga lahko pastir spet udari. Kadar igralec vidi, da se mu pastir bliža in da ne bo mogel uiti, se s kamnom spet hitro dotakne tal.

Če kateri od igralcev kozo zbije in se je na igrišču nabralo že veliko kamnov drugih igralcev, lahko le-ti izkoristijo čas ko pastir postavlja kozo za rešitev svojih kamnov.