15. septembra 2016 v Razno od admin

Kljub temu, da naj bi osnovna šola poskrbela predvsem za osnovno znanje, ki naj bi se nadgradilo in specializiralo v srednji šoli in še bolj v visokošolskem sistemu, je v zadnjem triletju OŠ kar nekaj predmetov, ki presegajo zmožnosti marsikaterega osnovnošolca. Inštrukcije matematike in fizike za OŠ niso tako nič nenavadnega, pa tudi marsikateri drug predmet včasih zahteva dodatno razlago, ki je učenci pri rednem pouku niso deležni oziroma vsaj ne v zadostni meri. Inštrukcije matematike in fizike za OŠ so tako precej iskane, učenci pa skupaj z inštruktorji osvajajo znanje tako na teoretičnem področju kot tudi vadijo praktično uporabo tega znanja pri reševanju nalog.

Zakaj so potrebne inštrukcije matematike in fizike za OŠ?

Matematika v zadnjem triletju je precej zahtevna, fizika pa je žal za marsikaterega učenca predmet, ki ga kljub temu, da vidimo zakone fizike v vsakdanjem življenju na vsakem koraku, žal ne razume. Učitelji zagotovo razložijo snov in tudi učbeniki so v pomoč, vendar je podajanje snovi pogosto nedomiselno in suhoparno, predvsem pa je v skladu z večino- snov se razloži tako, da jo razume povprečje v razredu, posameznikom, ki bi potrebovali več razlage, pa se učitelji ne posvečajo. Če se teorije praktično ne razume, seveda pride do težave, ko je treba na testu reševati praktične naloge oziroma preračunavati elemente, ki se zdijo marsikomu povsem abstraktni.

Inštrukcije matematike in fizike za OŠ tako v prvi vrsti temeljijo na želji, da bi učenec snov razumel, za kar si marsikateri inštruktor pomaga s praktičnimi prikazi, ki lahko snov bolj približajo. V nadaljevanju pa se inštrukcije matematike in fizike za OŠ osredotočajo na reševanje praktičnih nalog, torej tistih, ki jih lahko učenec pričakuje pri preverjanju znanja za oceno. Prav vaja je namreč tista, ki lahko prinese uspeh in učenci pomaga ne zgolj do pozitivne ocene, temveč tudi dviga ocene – vsi namreč vemo, da je ob zaključku osnovnega šolanja zaradi vpisa v srednjo šolo pomembno, da so ocene čim višje, ne pa zgolj pozitivne.