5. aprila 2016 v Razno od admin

Večkanalni marketing je  sodobno trženje .

 

Ponudba in povpraševanje sta se od nekdaj soočala, večkanalni marketing je trenutno na mnogih področjih zelo aktualen. V začetkih je soočenje ponudbe in povpraševanja potekalo na zelo primitiven način, s postopnim razvojem pa smo prišli do današnje dobe, ko je že lep čas mogoče na virtualni način . Kar se nam je zdelo še pred kratkim znanstvena fantastika. Glede na trend razvoja gre podobno pričakovati tudi v prihodnosti, ko bomo imeli v vsakdanjiku marsikaj, kar danes izgleda kot znanstvena fantastika. Gotovo pa bo podobno kot danes v vsakdanjiku uporabno vse, kar je najnovejše ter tisto, ki je starejšega datuma. Takšno značilnost danes s pridom izkorišča večkanalni marketing, ki se zaveda, da ponudbo in povpraševanje uspešno soočiš z uporabo vseh možnih kanalov. Učinkovitost je odvisna od številnih dejavnikom, med drugim tudi usposobljenosti vseh, ki jih zadeva večkanalni marketing. V najbolj osnovnih dejavnostih je danes lahko uspešen že praktično vsak, ki obvlada osnove spleta in uporabe spletne tehnologije. Obstajajo pa tudi bolj kompleksna področja, kot je večkanalni marketing, ki zahtevajo več znanja, izobraževanja in izkušenj.  Zato tisti z osnovnim znanjem bolj zahtevne in kompleksne prepuščajo strokovnjakom ali pa se jih sami naučijo izvajati. Učenje je od primera do primera različno. Velja pa splošno načelo, da se je možno večkanalni marketing naučiti tako dobro uporabljati, kolikor smo pripravljeni v učenje vložiti. Pri tem morajo včasih spoznati širše področje aktivnosti. Tak primer je učenje uporabe sodobne tehnike, njegova uspešnost je pogoj pa je danes vedno bolj osnovna veščina. S tem lahko človek dobro funkcionira oziroma sploh spozna sodobna orodja za dobro funkcioniranje. Za ocenjevanje uspešnosti je možno izbrati več različnih načinov. V osnovi je to že sama dobra ali manj dobra izkušnja, naprednejša pa zahtevajo bolj kompleksna ocenjevanja.

 

Večkanalni marketing je mogoče hitro osvojiti ter pridobiti številne konkurenčne prednosti.

https://www.red-orbit.si/blog/inorbit15-marko-penko-komuniciranje-in-prodaja-kupcem-preko-veckanalnega-marketinga-multichannel-marketing