15. septembra 2012 v Sponzorji od admin

Obvladovanje tujega jezika je danes prednost, predvsem na področju izobrazbe in službe. Vendar pa je včasih težko razumeti uporabo slovnice, točno izgovorjavo določenih besed in podobno. Za izboljšanje osnovnega znanja in nadgrajevanja nemščine se lahko odločimo za Inštrukcije Horizont, ki bodo pozitivno vplivale na naš osebnostni razvoj.

Pogosto si najprej učenci pomagajo med sabo ali pa prosijo učitelja za dodatno razlago, kar pa včasih ne zadostuje. Tudi starši otrokom lahko ne morejo nuditi ustrezne pomoči ali pa za to nimajo časa in energije. Tako se učenec lahko odloči za inštrukcije, ki so kvalitetna izbira pri doseganju razumevanja in osvajanja nemškega jezika.

Inštruktor mora nemščino obvladati ter mora biti primerno izobražen. Izbirati mora prave učne metode in pripomočke, ustvariti prijetno okolje, razumeti čustva inštruiranega, poznati učno težavo inštruiranega in podobno. Pomembno je izbrati način inštruiranja glede na posameznikove lastnosti in spremljati napredek . Prav tako naj inštruirani izrazi svoje mnenje o samem učnem procesu in inštruktorju.  Dober inštruktor je tudi tisti, ki je v preteklosti sam potreboval inštrukcije nemščine, saj se lažje vživi v vlogo inštruiranega.

Kaj pa če napredka ni? Lahko da ima inštruirani specifične težave in potrebuje pomoč defektologa oziroma specialnega pedagoga. Problem pa je lahko tudi v samem procesu inštrukcij. Ravno zato je pomembno, da inštruktor in inštruirani sodelujeta, skušata razumeti eden drugega in izražata svoje mnenje o procesu. Dobro poznavanje situacije pripomore k poznavanju izvora težav in s tem posledično reši problem.

Inštrukcije ne poznajo starostne omejitve, torej če vam nemščina ni razumljiva, se odločite za kvalitetne inštrukcije nameščine in osvojite nemški jezik.