21. septembra 2014 v Sponzorji od admin

Prevajanje je pomoc jezikovnim oviram

Prevajanje, pomoč jezikovnim oviramV sodobnem casu je prevajanje vedno bolj intenzivno in vse prisotno. Napredek, kateremu smo danes prisotni omogoca doseganje oddaljenih jezikovnih skupin na enostavne in zelo razlicne nacine. Potovanja med kontinenti so danes postala dostopna in preprosta, predvsem mlajša generacija jo s pridom izkorišca. Tako najdemo Slovence na prakticno vseh koncih sveta, obratno pa tudi v Sloveniji najdemo pisano množico razlicnih jezikovnih skupin. Z vecanjem zanimanja za deželico na soncni strani Alp, bo potreba po prevajanju vse vecja. K vecjim potrebam bo botrovalo zanimivo slovensko okolje, ki privablja vedno vec obiskovalcev. Prihajajo z razlicnimi nameni in cilj. Predvsem pa vecina ne obvlada slovenski jezik. Malce za šalo in malce za res drži dejstvo, da je znanje slovenskega jezika prednost, ki jih v svetu težko najdemo podobno. Predvsem na podrocju jezikov. Prevajanje je zato nuja in tudi slovenska prednost. Po znanju jezikov se Slovenci brez pretiravanja in pretirane samohvale lahko pohvalimo z znanjem tujih jezikov. Marsikateri sosednji narod oziroma njegov predstavnik je v zadregi, ko spozna velicino slovenskega znanja tujih jezikov. Velicina slovenskega znanja tujih jezikov in posledicno zacudenje tujcev je toliko vecje ob spoznanju, da gre za v svetovnem merilu prakticno pešcico ljudi.

Prevajanje je Slovencem hoceš noceš prirojeno. Z njim smo bili sooceni že v najstarejših obdobjih, danes se intenzivnost prevajanja zgolj veca. Zanimivo je opazovati, kako je prevajanje prisotno na prakticno vsakem koraku. Posebej je prevajanje prisotno na obmejnih obmocjih, kjer domacini tuj jezik brez težav govorijo in uporabljajo v komunikaciji. Predvsem to velja za prevajanje govorjene besede. Prevajanje pisane besede je nekoliko težji oreh, ki zahteva nekoliko vec vaje, prakse in ucenja. Pri tem nam na pomoc lahko priskoci prevajalska agencija. V poslovni praksi je toliko bolj dobrodošla, saj je potrebno za zadovoljstvo obeh strank dosledno spoštovati enakovrednost pogodbenih strani.

Prevajanje bo vedno bolj iskana dobrina.